MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
NR 2 W PŁOCKU
Co oferujemy Przedszkolakom?
  • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
    Stałą opiekę metodyczną nad przedszkolem.
    Cykl zajęć prowadzonych w przedszkolu
  • zajęcia plastyczne, w trakcie których dzieci poznają nowe techniki plastyczne, wykonują prace zarówno jednopłaszczyznowe jak i przestrzenne, odkrywają drzemiące w sobie „pokłady” twórczości
  • zajęcia muzyczne, które uwrażliwiają dzieci na piękno muzyki klasycznej i nowoczesnej,  wyrabiają w nich poczucie rytmu oraz oferują im całą gamę piosenek dziecięcych
  • zajęcia rytmiczne wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka, stwarzają maluchom możliwość wyczuwania własnego ciała przy akompaniamencie muzycznym i   usprawniania motoryki oraz współdziałania w grupie rówieśniczej
  • zajęcia z języka angielskiego wprowadzają maluchy w sposób naturalny w świat pojęć języka obcego, przedszkolaki przyswajają nowe słownictwo w trakcie zabawy i aktywności twórczej
  • zajęcia gimnastyczne mające na celu kształtowanie prawidłowej postawy i utrwalanie  prawidłowego ułożenia ciała oraz utrzymanie przez maluchy sprawności fizycznej

Opiekę psychologiczno – logopedyczną sprawowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Płocku.
Pełną otwartość na współpracę z instytucjami wspomagającymi rozwój uzdolnień u dzieci
Realizację zajęć adaptacyjnych w przypadku dzieci nowoprzybyłych.

Rekrutacja

Szanowni Państwo Rodzice
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17″, w terminie od 08 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu, jak również w zakładce „Dla Rodziców”.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 15 marca 2018 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 15 marca 2018 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/19″ będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Skip to content