Warning: include(/home/server462349/ftp/wordpress/wpn_mp2plock/wp-includes/assets/script-loader-packages.min.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/server462349/ftp/wordpress/wpn_mp2plock/wp-includes/script-loader.php on line 280

Warning: include(): Failed opening '/home/server462349/ftp/wordpress/wpn_mp2plock/wp-includes/assets/script-loader-packages.min.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/server462349/ftp/wordpress/wpn_mp2plock/wp-includes/script-loader.php on line 280

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/server462349/ftp/wordpress/wpn_mp2plock/wp-includes/script-loader.php on line 282
Miejskie Przedszkole – nr 2 w Płocku

Co oferujemy Przedszkolakom?
  • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
    Stałą opiekę metodyczną nad przedszkolem.
    Cykl zajęć prowadzonych w przedszkolu
  • zajęcia plastyczne, w trakcie których dzieci poznają nowe techniki plastyczne, wykonują prace zarówno jednopłaszczyznowe jak i przestrzenne, odkrywają drzemiące w sobie „pokłady” twórczości
  • zajęcia muzyczne, które uwrażliwiają dzieci na piękno muzyki klasycznej i nowoczesnej,  wyrabiają w nich poczucie rytmu oraz oferują im całą gamę piosenek dziecięcych
  • zajęcia rytmiczne wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka, stwarzają maluchom możliwość wyczuwania własnego ciała przy akompaniamencie muzycznym i   usprawniania motoryki oraz współdziałania w grupie rówieśniczej
  • zajęcia z języka angielskiego wprowadzają maluchy w sposób naturalny w świat pojęć języka obcego, przedszkolaki przyswajają nowe słownictwo w trakcie zabawy i aktywności twórczej
  • zajęcia gimnastyczne mające na celu kształtowanie prawidłowej postawy i utrwalanie  prawidłowego ułożenia ciała oraz utrzymanie przez maluchy sprawności fizycznej

Opiekę psychologiczno – logopedyczną sprawowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Płocku.
Pełną otwartość na współpracę z instytucjami wspomagającymi rozwój uzdolnień u dzieci
Realizację zajęć adaptacyjnych w przypadku dzieci nowoprzybyłych.

Rekrutacja

Szanowni Państwo Rodzice
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach odbywa się w rekrutacji elektronicznej. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru kilku przedszkoli wg. preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Skip to content